ss_blog_claim=d8a5111701cf57875c439c4ad0134984 ROSELLE'S BLOG: Ang Buhay America, Bow! (The Life In America, Bow!)

Sunday, December 16, 2007

Ang Buhay America, Bow! (The Life In America, Bow!)

I posted some pictures on my friendster today and read a few posts from the bulletin board. This one happen to catch my attention. At first I thought it's just some of thouse "BS" chain letter/posts that if you don't repost will scare you that something bad will happen to you or your loved ones. But I opened it anyway...thankful that I did :) I'm not sure who originally posted it buy it says Skull.. whoever he/she is, thanks! Would you agree that this is true? Sorry for those non-tagalog readers. I'll be posting this to my two other blogs too :)


Original message from Skull:

Akala ng mga tao na nasa Pilipinas
kapag nasa America ka...

Akala nila madami ka ng pera. Ang
totoo、madami kang utang、dahil credit
card lahat ang gamit mo sa pagbili mo
ng mga gamit mo. Kailangan mo gumamit
ng credit card para magka-credit
history ka、kase pag hindi ka umutang
o wala kang utang、hindi ka
pagkakatiwalaa n ng mga kano. Pag wala
kang credit card、ibig sabihin wala
kang kapasidad magbayad.

Aka la nila mayaman ka na kase may
kotse ka na. Ang totoo、kapag hindi ka
bumili ng kotse sa America maglalakad
ka ng milya-milya sa ilalim ng init ng
araw o kaya sa snow. Walang jeepney,
tricycle o padyak sa America.

Akal a nila masarap ang buhay dito sa
America. Ang totoo、puro ka trabaho
kase pag di ka nagtrabaho、wala kang
pangbayad ng bills mo kotse、credit
card、ilaw、tubig、insurance、bahay at
iba pa. Hindi ka na pwedeng tumambay
sa kapitbahay kse busy din sila
maghanap buhay pangbayad ng bills nila.

Akala nila masaya ka kase nagpadala ka
ng picture mo sa Disney、Seaworld、Six
Flags、Universal Studios at iba pang
attractions. Ang totoo、kailangan mo
ngumiti kase nagbayad ka ng $70+ para
makarating ka dun、kailangan mo
namnamin ang 10 hours na sweldo mong
pinangbayad sa tiket.

Akala nila malaki na ang kinikita mo
kase dolyar na sweldo mo. Ang totoo,
malaki pagpinalit mo ng peso、pero
dolyar din ang gastos mo sa America.
Ibig sabihin ang dolyar mong kinita sa
presyong dolyar mo din gagastusin. Ang
P15.00 na sardinas sa Pilipinas $ 1.00
sa America、ang isang pakete ng
sigarilyo sa pilipinas P 40.00、sa
America $ 5.00、ang upa mo sa bahay na
P 10,000 sa pilipinas、sa America $
1,000.

A kala nila buhay milyonaryo ka na kase
ang ganda ng bahay at kotse mo. Ang
totoo milyon ang utang mo. Ang bago
mong kotse 5 taon mong huhulugan. Ang
bahay 30 taon mong huhulugan. Ibig sa
bihin、alipin ka ng bahay at kotse mo.

Madaming naghahangad na makarating sa
America. Lalo na mga nurses、mahirap
maging normal na manggagawa sa
Pilipinas. Madalas pagod ka sa
trabaho. Pag dating ng sweldo mo,
kulang pa sa pagkain mo. Pero ganun
din sa ibang bansa katulad ng America.
Hindi ibig sabihin dolyar na ang
sweldo mo、yayaman ka na、kailangan mo
ding magbanat ng buto para magsurvive
ka sa ibang bansa. Isang malaking
sakripis yo ang pag alis mo sa bansang
pinagsila ngan at malungkot iwanan ang
mga mahal mo sa buhay.Hindi pinupulot
ang pera dito. Hindi ako naninira ng
pangarap、gusto ko lang buksan ang
bintana ng katotohanan.

No comments: